บริการงานโครงสร้างโลหะทุกชนิด เชี่ยวชาญในงานด้านเต็นท์ผ้าใบ เต็นท์คลังสินค้า
เต็นท์ขนาดกลาง เต็นท์ขนาดเล็ก เต็นท์สำเร็จรูป ชุดผ้าใบชักรอก
และงานผ้าใบทุกชนิด 
ให้เลือกตามความเหมาะสม

 ADDRESS
บริษัท สยาม ลีโอน่า กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 300/89 ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11-15-6 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท สยาม ลีโอน่า กรุ๊ป จำกัด (โรงงาน)
เลขที่ 29/23 ซอยบึงบอน 19 ต.บึงบอนอ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

 EMAIL
leona.sale@gmail.com

 PHONE
0-2957-1900
094-396 5555